คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณอำนวย จิรมหาโภคาผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ , คุณศมานันท์ สงเคราะห์ราษฎร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ และคุณศิริกุล เลิศพลังสันติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ นำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee เนื่องในโอกาสที่หุ้น onee ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 100 นอกจากนี้ onee ยังได้รับคัดเลือกเข้าคำณวณดัชนีระดับสากล FTSE SET Index คือ FTSE SET Mid Cap Index รอบการรีวิวครึ่งปีหลัง 2565 โดยคาดว่าการเข้าคำนวณในดัชนี SET 100 จะส่งผลให้หุ้น onee มีสภาพคล่อง สร้างความเชื่อมั่นน่าสนใจในการลงทุนในหุ้นของ onee มากขึ้น