นับเป็นอีกบทพิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้น หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของ กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ที่ล่าสุดได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR 2022) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำการสำรวจโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส การคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้กลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ได้รับการยอมรับว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำของประเทศ ที่ทำคอนเทนต์ได้หลากหลายแนว มีความแข็งแกร่งจากการรวมตัวของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คร่ำหวอด ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีวิชั่นแพลตฟอร์มที่แตกต่าง ครอบคลุมหลาย Target Group โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ฯ ได้โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยการนำคอนเทนต์ต่างๆ ไปต่อยอดกับเหล่าบริษัทพันธมิตร ในหลากแพลตฟอร์ม รวมทั้งยังมีการจับมือร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, เกาหลีใต้ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า พร้อมต่อยอดความสำเร็จให้กับคอนเทนต์ และศิลปินในสังกัดให้ก้าวไกลออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน การคงดำเนินธุรกิจยังคงมุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน.