จากกรณีที่ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ กลุ่มบริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญที่ตนถือในบริษัทฯ จำนวน357,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Private Placement) ล่าสุดคุณอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า

“การขายหุ้นสามัญของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ไม่ได้มีผลกระทบหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆกับโครงสร้างด้านการบริหารจัดการ โดยนโยบายของกลุ่มบริษัท เดอะ วันเอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ยังคงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมบันเทิง ด้วยคอนเทนต์ระดับพรีเมียมที่โดดเด่น หลากหลาย เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ครองใจผู้ชมทุกแพลตฟอร์มมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขายหุ้นสามัญของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทฯ และการที่นักลงทุนในสถาบันต่างๆ ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นมีความเข้มแข็ง และเป็นการกระจายฐานของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ส่งผลให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ Free Float เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 36

ทั้งนี้การดำเนินการของธุรกิจในกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปทั้งด้านOn Air และOn Ground รวมทั้ง Entertainment Platformต่างๆ เช่น แอปพลิเคชั่น OneD ที่โดดเด่น มีผู้ติดตามและรับชมมากมาย นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยกลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ มีการจับมือกับบริษัทธุรกิจบันเทิงชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ , สิงคโปร์ฯลฯ เพื่อร่วมผลิตคอนเทนต์ที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าพร้อมต่อยอดความสำเร็จให้กับคอนเทนต์ และศิลปินในสังกัดสู่ตลาดต่างประเทศ

จึงขอยืนยันว่าการดำเนินงานของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ หรือ ONEE ยังคงมีความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเติบโตบนรากฐานของความยั่งยืน”