บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee ที่ยังคงครอง Top 3 - ของ Rating สถานีโทรทัศน์ของประเทศไทย พร้อมการเติบโตทาง Social Media ในทุกแพลตฟอร์มยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยล่าสุดได้รับคัดเลือกหุ้นเข้าเป็นดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีที่บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) จัดทำขึ้น เพื่อให้นักลงทุนนำมาเป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนการลงทุน โดยหุ้น onee ได้รับคัดเลือกให้อยู่กลุ่ม MSCI Global Small Cap โดยมีผลบังคับใช้ ณ ราคาปิดวันที่ 28 ก.พ.2566 โดยคาดว่าการได้เข้าคำนวณดัชนี MSCI ในครั้งนี้ทำให้หุ้น onee เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ยกให้ MSCI เป็นดัชนีลงทุนอับดับต้นๆ ของโลก