ถกลเกียรติ  วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม, อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมติอนุมัติในทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565  ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท  โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 8 พ.ค. 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พ.ค. 2566  เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารงาน  และมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) อย่างดีเสมอมา  โดยงานจัดขึ้น  ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21  ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  เมื่อบ่ายวันก่อน.