บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ONEE) มีรากฐานมาจากความเป็น คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ซึ่งเริ่มตั้งแต่บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ที่ก่อตั้งในปี 2534 โดยคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ โดยในขณะนั้นบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ดำเนินการเช่าเวลาจากสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 และเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ

ในปี 2556 บริษัทฯ (เดิมชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี เทรดดิ้ง จำกัด) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลและได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการจาก กสทช. ช่อง ONE31 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถจากการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวเพื่อต่อยอดการเป็นผู้ให้บริการสื่อโทรทัศน์อย่างครบวงจรและตอบสนองพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคในทุกช่องทาง

ทั้งนี้บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์ ธุรกิจขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ ธุรกิจผลิตรายการและบริหารจัดการช่องทางโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ ธุรกิจอีเวนต์ และ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น

ธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์

กลุ่มบริษัทฯ บริหารลิขสิทธิ์รายการที่บริษัทฯ ผลิตและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่รายการแก่ผู้ที่ต้องการนำรายการดังกล่าวไปเผยแพร่ในช่องทางของตน ซึ่งประกอบด้วยช่องทางการเผยแพร่ 2 ประเภท ได้แก่

ช่องทางออนไลน์

เผยแพร่รายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการบัญชีของตนเอง เช่น YouTube, Facebook เป็นต้น

ช่องทาง OTT Platform

เผยแพร่รายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งถูกบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการอื่น ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 8 ช่องทาง (OTT Platform) ซึ่งประกอบด้วย Netflix, Disney+ Hotstar, iQIYI, WeTV, Viu, LINE TV, TRUE ID และ AIS Play

ธุรกิจขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯให้สิทธิในการเผยแพร่รายการและยังรับจ้างผลิตรายการและ ละครต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ เช่น สถานีโทรทัศน์หรือช่องทาง OTT platform ที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ เช่น TV Asahi YOUKU และ Tencent Video เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายการในต่างประเทศซึ่งครอบคลุมครบทั้ง 10 ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และในภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สเปน รวมถึง ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา เป็นต้น

ธุรกิจผลิตรายการและบริหารจัดการช่องทางโทรทัศน์

กลุ่มบริษัทฯ นำรายการที่ผลิตไปเผยแพร่ในช่องทางโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE31 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และยังรับจ้างผลิตรายการและละครต่างๆให้แก่สถานีโทรทัศน์อื่น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนการตลาดให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จัดหารายได้จากการจำหน่ายเวลาโฆษณา ให้บริการประชาสัมพันธ์ ให้เช่าเวลาออกอากาศ รวมถึงการจัดหารายได้ในรูปแบบ การร่วมผลิต ตัวอย่างรายการที่ไปเผยแพร่ เช่น ละครวันทอง, รายการเดอะ โกลเด้นซอง, ซีรีย์เพราะเราคู่กันเป็นต้น

ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุและรายการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 3 รายการ โดยแต่ละรายการมีลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อเข้าถึงและตอบสนองต่อรสนิยมและพฤติกรรมการรับฟังของผู้ฟังที่หลากหลาย ซึ่งมีรายการดังนี้ (1) รายการวิทยุ เอฟ. เอ็ม. Greenwave (2) รายการวิทยุ เอฟ. เอ็ม. EFM และ (3) รายการวิทยุออนไลน์ Chill online

ธุรกิจอีเวนต์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดอีเวนต์ ซึ่งเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลงานแสดง และเครือข่ายศิลปินของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้วางแผนจัดงาน สรรหาศิลปิน และหาสถานที่ด้วยตนเอง ธุรกิจอีเวนต์หารายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานและการให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ ตัวอย่างงานอีเวนต์ที่บริษัทฯ จัดได้แก่ งานพบปะกับศิลปิน (Fan Meeting) งานคอนเสิร์ต เป็นต้น

ธุรกิจการบริหารศิลปิน การขายสินค้า และการให้บริการเช่าสถานที่

ธุรกิจบริหารศิลปิน

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน โดยกลุ่มบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและวางแผนงานระหว่างศิลปินและลูกค้าที่ต้องการว่าจ้างศิลปิน โดยบริษัทฯ มีศิลปินในสังกัดกว่า 200 คน เช่น “ป้อง ณวัฒน์” “บี น้ำทิพย์” “พูห์ กฤติน” “พาเวล นเรศ” และ “วิน เมธวิน” เป็นต้น

ธุรกิจขายสินค้า

ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับรายการหรือศิลปินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นการต่อยอดความนิยมของรายการและศิลปิน ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก www.gmm-tv.com/shop ที่สามารถรองรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจให้บริการเช่าสถานที่

ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าสถานที่สำหรับการถ่ายทำงานและจัดอีเวนต์ เช่น งานโฆษณา รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และงานแต่งงาน เป็นต้น แก่บุคคลภายนอก โดย ACTS เป็นเจ้าของสตูดิโอจำนวน 9 อาคาร บนพื้นที่กว่า 63 ไร่