ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

13,946

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

98.09

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

13,168

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

36.02

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 597,374,850 25.09
2. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account 353,375,000 14.84
3. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด 238,125,000 10.00
4. บริษัท ซีเนริโอ จำกัด 201,722,500 8.47
5. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 138,356,400 5.81
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 127,983,467 5.37
7. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 105,738,800 4.44
8. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 83,488,000 3.51
9. นายณัฐพล จุฬางกูร 40,000,000 1.68
10. นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล 16,520,000 0.69
11. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 12,964,796 0.54
12. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,264,600 0.52